Kalevalan kansallispuiston perustaminen Vienan Karjalaan vihdoin päätökseen

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus tiedottavat

Kalevalan kansallispuiston perustaminen on saatu päätökseen. Venäjän Federaation hallitus on vahvistanut 3.7.2007 asetuksen, jolla perustetaan Kalevalan kansallispuisto -niminen valtion laitos. Kalevalan kansallispuisto sijaitsee Kostamuksen kaupungin hallinnoimalla alueella Karjalan Tasavallassa ja rajoittuu Suomen rajaan Suomussalmen kohdalla. Puisto käsittää 740 neliökilometrin alueen.

Venäjän Federaatio on myöntänyt vuodeksi 2007 lähes 4,7 miljoonan ruplan (vajaat 140 000 euroa) suuruisen määrärahan puiston toimintaan. Kansallispuistoon tulee 43 työpaikkaa.

Kalevalan kansallispuistossa ovat itäisen Fennoskandian suurimmat yhtenäiset vanhojen metsien alueet. Vienansalon mäntymetsien, soiden ja kallioiden alue on luonnollinen elinympäristö lukuisille harvinaisille ja uhanalaisille eläin- ja kasvilajeille. Luonnonsuojeluarvojen lisäksi alueella on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Kansallispuiston sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä on seutuja, joilla ihmisen ja luonnon harmoninen suhde on synnyttänyt Kalevala-eepoksen.

Suomen ja Venäjän luonnonsuojeluyhteistyön tärkeä osa on Fennoskandian vihreä vyöhyke, joka muodostuu nykyisistä ja suunnitelluista suojelualueista rajan molemmin puolin. Kalevalan kansallispuisto on oleellinen osa tätä vyöhykettä. Vyöhykkeen kehittäminen on Euroopan ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen kahden valtion välisen luonnonsuojeluyhteistyön kenttä.

Suomen puolelle suunniteltu Kalevalapuisto tulee olemaan suojelualueiden ketju Suomussalmen kunnan alueella. Alue on käytännössä jo nyt luonnonsuojelualuetta, mutta Suomen hallituksen päätöstä Kalevalapuiston perustamisesta ei ole vielä tehty.

Rajanylittävä puistojen välinen yhteistyö on merkittävä osa Suomen luonnonsuojelusektorin lähialueyhteistyötä, jota käytännössä toteuttaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Venäjällä on yli 14 000 erityisesti suojeltavaa luontokohdetta ja -aluetta. Niitä on lähes 12 % Venäjän alueesta. Maailmanperintölistalla ovat 11 suojelualuetta ja viisi kansallispuistoa.

Lisätietoa:

Puistonjohtaja Kerttu Härkönen, Metsähallitus, luontopalvelut,
puh. 040 743 5333