Savukosken luonnonsuojeluyhdistys arvostelee Metsähallitusta vanhojen metsien hakkuista.

Yhdistyksen mukaan hakkuita tehdään arvokkaissa erämaakohteissa, joissa on monia uhanalaisia lajeja.

Luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että hakkuut keskeytetään, kunnes kohteiden luontoarvot on puolueettomasti selvitetty.

Lisäksi yhdistys haluaa, että Metsähallituksen tulostavoitetta alennetaan, jotta se voisi jättää erämaat rauhaan.

WWF paheksuu Metsähallituksen hakkuukiireitä Metsä-Lapissa

WWF Suomi paheksuu Metsähallituksen kiirettä käynnistää hakkuut Savukoskella. WWF:n ja Metsähallituksen välillä helmikuussa 2006 tehdyssä Pohjois-Suomen valtionmaiden vanhoja metsiäkoskevassa ratkaisussa Metsähallitus totesi, ettei ryhdy toimenpiteisiin Metsä-Lapin suhteellisen luonnontilaisissa metsissä, ennen kuin selvitys luonnonsuojeluverkon kattavuudesta ja puutteista valmistuu. Hakkuut ovat kuitenkin käynnistyneet Savukoskella, ennen kuin selvitys alueen suojelutilanteesta julkaistiin tänään iltapäivällä Rovaniemellä.