Tiedote 20.2.2007

WWF TYYTYVÄINEN EU:N PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEISIIN
Myös Suomen toteutettava kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

WWF Suomi on tyytyväinen, että Suomen hallitus päätti tukea EU:n edistyksellistä linjaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. EU hyväksyi päätöksen vähentää kasvihuonekaasujaan 20 % vuoteen 2020 mennessä, vaikka Suomi ja Puola alkujaan sitkeästi vastustivat tätä. WWF korostaa, että asettautumalla eturintamaan ilmastonmuutoksen torjunnassa EU ja myös Suomi pikemminkin varmistavat oman kilpailukykynsä kuin heikentävät sitä.

Lue koko tiedote:
http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2007/tyytyvainen_eun_paastovahennystavoitteisiin.html