Kymmeniä Euroopan nisäkkäitä uhkaa sukupuutto. Eläinsuojelujärjestö IUCN arvioi, että joka kuudetta nisäkäslajia uhkaa sukupuuttoon kuoleminen ja useampaa kuin joka neljättä väheneminen. Vain kahdeksan prosentin lajeista ennustetaan runsastuvan.
Sukupuuttouhkan alla ovat IUCN:n mukaan muun muassa Iberian ilves, saiga-antilooppi ja Välimeren munkkihylje. Iberian ilveksiä on enää noin 150 ja Välimeren munkkihyljekanta on kutistunut noin 400:aan.

Lajit kuolevat, ellei niiden suojelemiseksi ryhdytä välittömiin toimiin. Pääsyynä eläinten vähemiseen ovat ympäristön muutokset kuten aavikoituminen, kosteikoiden ojitus, saasteet ja liialliset hakkuut.

Kaksi eurooppalaista maanisäkästä, jäniseläimiin kuuluva Sardinian pika ja luolamaalauksissa kuvattu lehmän kantamuoto on jo kuollut sukupuuttoon. Harmaavalasta ei ole enää Eurooppaan rajoittuvissa merissä, mutta se elää vielä Tyynessämeressä.

IUCN julkaisi tänään ensi kertaa uhanalaisia nisäkkäitä koskevan niin sanotun Punaisen listan. Euroopan komission tilauksesta tehdyssä luettelossa lajit jaetaan yhdeksään uhanalaisuusluokkaan.

AP, YLE Uutiset